Login -Нэвтрэх (v.1.0)

Сайтад мэдээлэл нэмэхийн тулд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай тул  доорхи зааврын дагуу бүртгүүлнэ үү?


ЗААВАР:

Шинээр бүртгүүлэх бол “Sign Up Now” хэсэгт дараах мэдээллээ оруулан “Register Now” товчийг дарна уу?

  • Нэр, Email, Нууц үг,  Нууц үг дахин оруулах

АНХААР: Бүртгүүлсний дараа email-ээ шалгана уу? Таны ашиглаж байгаа email-ийн төрлөөс (Yahoo, gmail, эсвэл бусад) хамааран хэсэг хугацааны дараа очиж магадгүй тул тэвчээртэй хүлээнэ үү? 

Энэ Email дараах мэдээлэл агуулах болно.

Dear – Хүндэт [……………..],

You can log in with the following information – Дараах мэдээллээр сайтад нэвтрэнэ үү:  [………………]

You can login here – Энэ линкээр нэвтрэх: […………..]

Thank you – Баярлалаа,

www.EcoTourism.mn


Бүртгүүлсэн хэрэглэгч дахин нэвтрэх бол “Sign In” хэсэгт дараах мэдээллээ оруулан “Sign In” товчийг дарна уу?

  • Email, Нууц үг

Нууц үгээ мартсан тохиолдолд “Forget Password” товчийг дарна уу?

Sign Up Now